Żłobek Żabka i Filo Koszalin
O nas Kadra Oferta Aktualności Galeria Kontakt

Zamówienia Publiczne

 

 

Informacja o wyniku postępowania nr nr 1/09/2017 na Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 z dnia 19.09.2017 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawcy na Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej, nie wpłynęła żadna oferta.


OGŁOSZENIE: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2017 z dnia z dnia 27.09.2017 r. 
dotyczące wyboru wykonawcy na zakup i dostawę zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia żłobka i placu zabaw żłobka zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Dokumenty do pobrania:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy obejmująca przykładowo: szczegółowy opis produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych produktów ze szczegółowym spisem wyposażenia
5. Załącznik nr 5 – Atesty i Certyfikaty 
6. Załącznik nr 6 – Szczegóły zamówienia dotyczące dostawy mebli i wyposażenia pomieszczeń w żłobku.
7. Treść zapytania ofertowego


OGŁOSZENIE: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/09/2017 z dnia 26.09.2017 r. 
dotyczące wyboru wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do lokalu w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49 przeznaczonym na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „ŻŁOBEK NIEDŹWIADEK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Dokumenty do pobrania:
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy obejmująca przykładowo: szczegółowy opis produktu oferowanego, kod produktu oferowanego, zdjęcia proponowanych produktów ze szczegółowym spisem wyposażenia
5. Załącznik nr 5 – Atesty i Certyfikaty 
6. Załącznik nr 6 – Szczegóły zamówienia dotyczące dostawy mebli i wyposażenia pomieszczeń w żłobku.
7. Treść zapytania ofertowego


OGŁOSZENIE: 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017 z dnia z dnia 18.09.2017 r. 

Zakup i dostawa sprzętów i urządzeń wyposażenia placówki żłobkowej zlokalizowanej w Koszalinie przy ul. Kosynierów 49

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis zamówienia